Regulament 2015

CUPA Tabere cu Suflet 2015
Schi alpin & Snowboard

100 GENERALITĂŢI
100.1 Cupa Tabere cu Suflet este o competiţie de schi alpin organizată de Asociatia Tabere cu Suflet si TeamXpert Sports Events, in parteneriat cu Asociaţia Municipală de Schi-Biatlon Bucureşti, numita in continuare AMSB.
100.2 Obiectivul promovat de Asociatia Tabere cu Suflet si TeamXpert Sports Events este crearea cadrului organizat prin care copiii să poată practica diferite sporturi şi să participe la competiţii, la mai multe discipline sportive. Obiectivul AMSB este continuarea tradiţiei de 60 de ani a cupelor bucureştene.
100.3 Competiţia figurează ca etapă în Campionatul Municipal de Schi, acest regulament fiind în corelare cu prevederile acestuia.
100.4 Pentru organizarea şi desfăşurarea probelor individuale se aplică Regulamentul Cadru publicat de Asociaţia Municipală de Schi-Biatlon.
100.5 În cazul unor texte contradictorii, în competiţia Cupa Tabere cu Suflet se aplică textele din prezentul regulament.

101 CATEGORII
101.1 Pentru o mai corectă clasificare a sportivilor în funcţie de potenţialul biologic al acestora, clasamentele individuale şi ordinea de start se stabilesc separat pe discipline, categorii de vârstă şi sex.
101.2 Categoriile de vârstă sunt următoarele:
Pitici: anul de naştere 2008 sau ulterior
Copii: anul de naştere 2006 sau 2007
Spiriduşi: anul de naştere 2004 sau 2005
Uriaşi: anul de naştere 2002 sau 2003
Tineri: anul de naştere între 1996 şi 2001
Adulti: anul de naştere 1995 sau anterior.
Categoriile cu mai putin de 3 participanti vor fi cumulate cu categoria imediat superioara.

In plus, AMSB va tine cont de urmatoarele categorii de varsta pentru adulti:
30-: anul de naştere între 1986 şi 1995
30+: anul de naştere între 1976 şi 1985
40+: anul de naştere între 1966 şi 1975
50+: anul de naştere între 1956 şi 1965
60+: anul de naştere între 1946 și 1955
70+: anul de naştere 1945 sau anterior.

101.3 Pentru copiii care nu au o experienţă anterioară de concurs, se poate organiza o probă specială pentru începători. Copiii înscrişi în proba pentru incepatori nu pot lua startul în altă probă.

102 CONCURS PE ECHIPE
102.1 AMSB va organiza si un concurs pe echipe.
102.2 Formaţiunile sportive pot înscrie un număr nelimitat de sportivi şi sportive fără restricţii privind vârsta.
102.3 Pentru întocmirea clasamentului pe echipe nu se iau în considerare decât echipele care înscriu cel puţin 2 sportivi şi o sportivă în plus faţă de copiii care participă doar la proba specială pentru începători.

103 PROBE INDIVIDUALE
103.1 Competiţia se desfăşoară de-a lungul a două zile de concurs, astfel:

Sâmbătă, 7 martie 2015
A. Reuniunea I (ora propusa: 11:00 – 12:30)
• Slalom feminin – manşa I
• Slalom masculin – manşa I
B. Reuniunea a II-a (ora propusa: 13:30 – 15:00)
• Slalom feminin – manşa a II-a
• Slalom masculin – manşa a II-a

Duminică, 8 martie 2015
A. Reuniunea I (ora propusa: 11:00 – 12:30)
• Slalom uriaş feminin – manşa I
• Slalom uriaş masculin – manşa I
B. Festivitate de premiere (ora propusa: 13:30)

103.2 În cazul unor condiţii nefavorabile, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica ora, data sau locul de desfăşurare, ori să anuleze una sau mai multe reuniuni.

104 ORDINEA DE START
104.1 Ordinea de start într-o probă este în funcţie de sex (întâi sportivele, apoi sportivii) și de categorie de vârstă astfel:
Pitici, fete Pitici, băieţi
Copii, fete Copii, băieţi
Spiriduşi, fete Spiriduşi, băieţi
Uriaşi, fete Uriaşi, băieţi
Senioare 70+ Seniori 70+
Senioare 60+ Seniori 60+
Senioare 50+ Seniori 50+
Senioare 40+ Seniori 40+
Tinere Tineri
Senioare 30+ Seniori 30+
Senioare 30- Seniori 30-
104.2 În cadrul fiecărei categorii, sportivii care figurează în Clasamentul PAU pentru anul anterior iau startul în ordinea din acel clasament, iar pentru ceilalţi sportivi ordinea de start se stabileşte prin tragere la sorţi.
104.3 Tragerea la sorţi a numerelor de concurs va avea loc în cursul serii de joi, 5 martie 2015.
104.4 Sportivii care plătesc taxa de participare după tragerea la sorţi a numerelor de concurs nu beneficiază de prioritatea grupei de vârstă la startul manşei I a unei probe.
104.5 Cu acordul organizatorilor, un sportiv care întârzie la start și nu poate lua startul în cadrul categoriei de vârsta și sex de care aparține, poate lua startul în următoarea categorie; dacă a întârziat mai mult și nu prinde startul nici în următoarea categorie, va putea lua startul numai la sfârșitul manșei și nu va primi diplomă și medalie, chiar dacă rezultatul obținut în aceste condiții i-ar da acest drept. Sportivul va figura însă în clasamentul probei, în conformitate cu rezultatul obţinut.

105 CLASAMENTE INDIVIDUALE
105.1 Se întocmesc clasamente individuale pentru fiecare probă, cu excepţia celei speciale pentru începători, şi pentru fiecare categorie de vârstă şi sex.
105.2 Pentru fiecare clasament se iau în considerare întâi sportivii care termină ambele manşe ale probei iar clasamentul se întocmeşte în ordine crescătoare după suma timpilor din cele două manşe.
105.3 Sportivii care au terminat numai prima manşă se consideră clasaţi în continuare, în ordine crescătoare a timpilor obţinuţi în manşa întâi.

106 CLASAMENT PE ECHIPE
106.1 Pentru calculul clasamentului pe echipe, la fiecare probă, cu excepţia celei speciale pentru copii, fiecărui sportiv i se atribuie un punctaj individual calculat în funcţie de locul ocupat în clasamentul categoriei sale: 1 punct pentru locul I, 2 puncte pentru locul II, ş.a.m.d.
106.2 Punctajul unei echipe într-o probă se stabileşte ca sumă a celor mai mici 2 punctaje individuale obţinute de sportivele echipei şi a celor mai mici 4 punctaje individuale obţinute de sportivii echipei. În situaţia în care o echipă are mai puţin de 2 sportive şi 4 sportivi clasaţi într-o probă, pentru sportivii lipsă se acordă un punctaj echivalent cu cel mai mare punctaj obţinut la proba respectivă de o sportivă, respectiv un sportiv, plus 5 puncte.
106.3 Pentru clasamentul pe echipe, pentru fiecare echipă se ia în considerare suma punctajelor obţinute în fiecare dintre cele 2 probe, calculate conform articolului 106.2.
106.4 Clasamentul pe echipe se întocmeşte în ordine crescătoare a punctajelor menţionate la articolul 106.3.

107 TAXE DE PARTICIPARE
107.1 Taxa de participare este de 60 RON pentru fiecare sportiv înscris într-o categorie de seniori, respectiv de 30 RON pentru fiecare sportiv înscris în celelalte categorii, dacă taxa se plăteşte pana miercuri, 4 martie 2015.
107.2 Taxa de participare pentru sportivii înscrişi după data de 5 martie 2015 este de 70 RON pentru seniori, respectiv de 35 RON pentru celelalte categorii.

Advertisements